BELKI STROPOWE

NOWOCZESNY SYSTEM STROPÓW DREWNIANYCH – BELKI STROPOWE POSI JOIST

System stropów posi joist opracowany i produkowany w technologii MiTek jest nowoczesnym rozwiązaniem wykonania stropów drewnianych.

Belki posi-joist to hybrydowe połączenie dwóch belek górnej i dolnej, wykonanych z drewna C24. Obydwie belki drewna połączone są przez metalowy łącznik, tzw. Krzyżulec, wykonany z blachy stalowej. Zastosowanie takiego połączenia pozwala uzyskać bardzo sztywną belkę stropową.

Zaletą tego typu belek stropowych jest możliwość adaptacji wszelkich węzłów komunikacyjnych wewnątrz stropu bez ingerencji w jego strukturę. Dzięki bardzo dużej ilości swobodnego miejsca pomiędzy belkami i krzyżulcami można swobodnie umieszczać tu instalacje elektryczne, kanalizacyjne i wodne. 

 

Do tego typu stropów stosuje się odpowiednie rozwiązania typu specjalne okucia, aby móc połączyć wszystkie elementy w całkowitą konstrukcję stropu.

Dodatkowo, istotnym jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań dodatkowych warstw pokrycia, które poprawiają izolacyjność akustyczną, odporność ogniową i zabezpieczają przed drganiami.

Zdjęcia materiałów dzięki „MiTek Industries Polska” – https://stropymitek.pl/belki-stropowe/